Vereniging BEZINN behartigt de belangen van de zorgboerderijen en ziet erop toe dat alle zorgboerderijen een kwaliteitskeurmerk behalen en behouden. Zorgboerderijen in Groningen, Friesland of Drenthe die de gehele procedure positief hebben doorlopen worden daarna aangemeld als aspirant-lid van Vereniging BEZINN en bij de landelijke Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Via de FLZ krijgt men toegang tot het kwaliteitssysteem voor de zorglandbouw Kwaliteit Laat Je Zien. Voor meer informatie over de kosten klik hier.

Belangstellenden die zich willen oriënteren op landbouwzorg kunnen de gratis kennisclip bekijken op het gedeelte Opleidingen van deze website: Oriëntatie op Landbouw & Zorg

Wanneer u de kennisclip heeft bekeken en nog steeds interesse heeft  kunt u zich aanmelden voor het locatiebezoek via deze pagina. Een locatiebezoek is nodig om de situatie op de locatie van toekomstige aspirant-zorgboeren te kunnen beoordelen. Dit wordt door een lid van de introductiecommissie gedaan of  door één van de bestuursleden van Vereniging BEZINN. Voorafgaand aan het locatiebezoek vult u een aanmeldingsformulier in wat u kunt downloaden zodra u het bedrijfsbezoek besteld heeft. Na het insturen van het aanmeldingsformulier aan introductie@bezinn.nl zal het bezoek worden ingepland.

Als u na het locatiebezoek een positief advies heeft gekregen kunt u zich aanmelden voor de introductiecursus. Zodra u zich hiervoor heeft aangemeld en betaald krijgt u alle cursusinformatie. Deze cursus kan ook onderdeel uitmaken van de selectieprocedure van Vereniging BEZINN of een andere regionale organisatie voor zorgboeren. Bij Vereniging BEZINN is het volgen en afronden van deze cursus verplicht om toegelaten te kunnen worden tot het lidmaatschap van Vereniging BEZINN. Als u nog geen locatie heeft en uw plannen zijn nog niet heel concreet dan kun u de introductiecursus ook volgen zonder dat u het locatiebezoek heeft afgerond. Het certificaat van deelname blijft geldig.

De introductiecursus bestaat uit vier onderdelen:

  1. Kennisclips (korte online colleges, op elk gewenst moment te bekijken)
  2. Kennistoets (hiermee toont u aan dat u de verkregen kennis uit de clips begrijpt)
  3. Groepsbijeenkomsten (facultatief)
  4. Afrondende opdracht (keuzeopdracht die onderdeel uitmaakt van de voorbereiding of inrichting van een zorgboerderij)

1,2 en 4 kunt u zelf doen, 3 wordt ingepland zodra er voldoende (minimaal 7) deelnemers zich aangemeld hebben voor groepsbijeenkomsten via introductie@bezinn.nl

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via introductie@bezinn.nl of vereniging@bezinn.nl